نویسنده = محمدی، راضیه
تعداد مقالات: 73
26. مقایسه اثر بازگشت به حالت اولیه فعال در آب با سه دمای متفاوت بر تغییرات سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت بیشینه

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

اسماء طاهری؛ عبدالحمید حبیبی؛ محسن قنبرزاده؛ وازگن میناسیان


31. اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390

علی محمدی منش؛ محمد فرامرزی؛ غلامرضا شریفی؛ خسرو جلالی دهکردی


33. تاثیر تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در مردان دارای اضافه وزن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390

امیرحسین حقیقی؛ علیرضا رفیعی پور؛ سید علیرضا حسینی کاخک


34. مقایسه تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی آهسته بر مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

منصور قاسمی کرم؛ علیرضا سلیمی آوانسرا؛ سجاد احمدی زاد


36. تأثیر یک دوره تمرین ایستگاهی منتخب بر میلوپراکسیداز پلاسما در زنان

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

زینب عسگری؛ مهدی هدایتی؛ افسانه شمشکی


38. اثر 12 هفته پیاده روی برشاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

شیما غلامعلی شاهی؛ اسکندر رحیمی؛ رضا نوری؛ مهرزاد مقدسی؛ عبدالرسول طالعی؛ صدیقه طهماسبی


39. مقایسه تاثیر مکمل های کربوهیدرات و کربوهیدرات -پروتئین بر عملکرد و برخی از شاخص های ایمنی طی فعالیت های تناوبی فوتبال

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

هادی قائدی؛ محمد فرامرزی؛ علی خازنی؛ غلامرضا امانی؛ احسان امیرحسینی


40. تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی نخبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389

فریبرز هوانلو؛ فریدون ذبیحی؛ حمید رجبی؛ سمانه دامن پاک


42. مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازی تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاری های عضله قلب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

عباسعلی گائینی؛ فهیمه کاظمی؛ جواد مهدی آبادی


43. تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره های آماده سازی و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

علیرضا سلیمی آوانسر؛ سعید نظری؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


45. پاسخ مرحله حاد و ظرفیت ضد اکسایشی – اثر تمرینات منظم استقامتی و بی تمرینی در موش های صحرایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389

ولی اله دبیدی روشن؛ معصومه حیدری فیروزجایی


46. تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول های ماهواره ای در موش های صحرایی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

محسن ثالثی؛ هما شیخانی شاهین؛ بیتا گرامی زاده؛ نادر تنیده


47. مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب بازیافتبیماران با پیوند عروق کرونر

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

علی اصغر فلاحی؛ مصطفی نجاتیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی


48. پاسخ سایت و کاین ها و هورمو نهای استرس به ی ک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد در زنان فعال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389

مژگان احمدی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ زهیر حسن؛ مقصود پیری


49. اثرات تمرین هوازی بر مولکول چ س بان سلولی1-sICA)و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389

اکبر اعظمیان جزی؛ محمد فرامرزی؛ فهیمه صفاری فارسانی