نویسنده = اعظمیان جزی، اکبر
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1249-1256

لاله باقری؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ اکبر اعظمیان جزی