نویسنده = طالعی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. اثر 12 هفته پیاده روی برشاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

شیما غلامعلی شاهی؛ اسکندر رحیمی؛ رضا نوری؛ مهرزاد مقدسی؛ عبدالرسول طالعی؛ صدیقه طهماسبی