نویسنده = Haghighi، Amir Hossein
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و مقاومتی - توانی بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1265-1275

مرتضی ناصری کوشکی؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا


3.  اثر مصرف مکمل کافئین بر توان بی‌هوازی، زمان رسیدن به واماندگی و عملکرد ورزشی در دختران رزمی‌کار

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

امیرحسین حقیقی؛ پروانه اصغری اردیزی؛ سید علیرضا حسینی کاخک