نویسنده = سماواتی شریف، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر روی برخی از فاکتورهای تنفس سلولی در موش‌های صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

محمد علی سماواتی شریف؛ حجت اله سیاوشی؛ محمدرضا کردی؛ حجت ا.. سیاوشی