پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل‌دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال

مسعود معینی شبستری؛ گلاره بیگلری؛ شهرام سهیلی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 1307-1312

چکیده
  چکیدههدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر مطالعه پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل­دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال بود. روش تحقیق: بدین  منظور 24 آزمودنی به­صورت تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. مکمل شامل 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کوآنزیم Q10  بود. دارونما نیز شامل 250 میلی لیتر آب همراه ...  بیشتر