نویسنده = عباسی دلویی، آسیه
تعداد مقالات: 4
1. اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل یاری دارچین بر رزیستین و شاخص های قندی در موش های مقاوم به انسولین

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-57

تهمینه ایراندوست؛ احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی


2. مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدانت، آنتی اکسیدانت و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-152

مژگان احمدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ سعیده شادمهری؛ ندا آقایی بهمن بگلو


3. اثر یک دوره تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1، دی پپتیدیل پپتیداز-4 و مقاومت انسولین در مردان چاق

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-30

آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی؛ رضا اسحاقی؛ مژگان احمدی؛ محمد علی کهن پور


4. اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره انار بر آپولیپوپروتئین‌های پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1425-1434

احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ مجتبی صالح پور؛ سیده رقیه فاطمی؛ سارا ایمن طلب فومنی