تأثیر بی‌خوابی بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی در مردان فعال دانشگاهی

سعید دباغ نیکو خصلت؛ وحید ساری صراف؛ مسعود عبدالله پور

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1139-1148

چکیده
  مقدمه: خواب یک جنبۀ مهم زندگی است که بر بیشتر عملکرد‌های روزانۀ زندگی تأثیر می‌گذارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 12 ساعت بی‌خوابی (30 ساعت بیداری) بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی شامل: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی‌تنفسی، انعطاف‌پذیری و ترکیب­بدن مردان فعال دانشگاهی بود. روش شناسی: 32 مرد فعال دانشگاهی ...  بیشتر