نویسنده = حضرتی مولائی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی بر عملکرد سلولهای بنیادی و ظرفیت خود نوزایی سلول های میوکاردموش های صحرایی

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-66

ارزو اسکندری شهرابی؛ رحمان سوری؛ سیروس چوبینه؛ زهره مظاهری تیرانی


2. تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح BDNF و حافظه کوتاه مدت زنان 50- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-58

علی اوصالی؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ علی اصغر رواسی؛ حسین مصطفوی


3. اثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در موش‌های صحرایی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1167-1174

سعید حضرتی مولائی؛ رحمن سوری؛ علی اصغر رواسی؛ علی گرزی