نویسنده = حق پرست، عباس
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT3 بافت عضله اسکلتی موش صحرایی چاق ویستار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

ایمان فتحی؛ مریم نورشاهی؛ عباس حق پرست؛ حسن فلاح حسینی


2. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1213-1221

رسول رضایی؛ مریم نورشاهی؛ محمد رضا بیگدلی؛ فریبا خداقلی؛ عباس حق پرست


3. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT3 بافت عضله اسکلتی موش های صحرایی چاق ویستار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1277-1289

ایمان فتحی؛ مریم نورشاهی؛ عباس حق پرست؛ حسن فلاح حسینی