نویسنده = هاویل، فتح الله
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دو برنامه مختلف تمرین مقاومتی بر عوامل همورئولوژیکی در مردان غیرفعال سالم

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-70

فتح الله هاویل؛ افشار جعفری؛ سجاد احمدی زاد؛ سعید دباغ نیکوخصلت