نویسنده = قراخانلو، رضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ApaI IGF2 در جودوکاران نخبه ایرانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-78

محسن علی نقی زاده؛ رضا قراخانلو؛ مهدیه ملانوری شمسی


2. تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر امتیاز تیراندازی و تحریک‌پذیری قشری نخاعی سربازان

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-29

احمد رضا یوسف پور دهاقانی؛ رضا قراخانلو؛ زهرا رضاسلطانی


3. تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای NF-κB و TNF-α بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-84

بتول رضایی سراجی؛ حمید آقا علی نژاد؛ رضا قرخانلو؛ معصومه ابتکار؛ محمد فشی؛ بهزاد پاکراد؛ اکرم کریمی اصل