دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
بیوشیمی و متابولیسم
تأثیر هشت هفته مکمل‌دهی اسپیرولینا و تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی بر بیان ژن CXCL1 در بافت عضلة اسکلتی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر

محمد جواد جلالی؛ رزیتا فتحی؛ خدیجه نصیری؛ ابوالفضل اکبری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.52547/joeppa.16.1.23

چکیده
  زمینه و هدف: کم‌تحرکی و در مقابل آن تمرین جزء عوامل مرتبط با شاخص‌های آسیب کبدی به‌شمار می‌روند. با وجود این هنوز نقش بسیاری از تمرین‌های ورزشی به‌ویژه تمرینات تناوبی و مقاومتی و مصرف برخی مکمل‌های غذایی از جمله اسپیرولینا بر عوامل ایمنی و التهابی کاملاٌ شناخته نشده است؛ بنابراین هدف از این پژوهش تعیین اثر هشت هفته مکمل‌دهی اسپیرولینا ...  بیشتر

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ عابدین خسروی؛ آمنه بحرینی؛ اباذر شیرازی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 37-46

چکیده
  هدف: اسپکسین پپتید جدیدی است که در تنظیم رفتار تغذیه، وزن، متابولیسم انرژی و برداشت اسیدهای چرب به درون سلول­های چربی نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت­ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح­سرمی­اسپکسین بود. روش­: یازده مرد جوان ­فعال (سن 3.63±24.00 سال، شاخص­­توده­­بدنی 2.00±22.98 کیلوگرم­بر­مترمربع) در این مطالعه شرکت نمودند. ...  بیشتر