نویسنده = خسروی، عابدین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-46

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ عابدین خسروی؛ آمنه بحرینی؛ اباذر شیرازی