نویسنده = جهانی قیه قشلاق، غلام رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هشت هفته تمرین عضلات تنفسی با دو پروتکل متفاوت بر فاکتورهای عملکردی و ریوی بازیکنان فوتبال

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-44

عبدالرحمن نجفی؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ غلام رضا جهانی قیه قشلاق