نویسنده = سلیمیان، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1355-1364

سجاد احمدی زاد؛ مجید ملکی؛ نسیم نادری؛ هیوا رحمانی؛ اکبر نوری حبشی؛ مرتضی سلیمیان؛ سارا لطفیان