تأثیر دو ماه برنامۀ تمرینی منتخب پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس

جلیل رئیسی؛ مینا قندهاری؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 33-43

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.33

چکیده
  هدف: امروزه شناسایی و طراحی مداخلات تمرینی آموزشی، کم‌هزینه و قابل دسترس برای بیماران به‌ویژه افراد مبتلا به ام.اس، ضروری به‌نظر می‌رسد .یک رویکرد بالقوه ممکن است آموزش تمرین هدفمند از طریق رسانه‌هایی مانند لوح فشرده باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر دو ماه برنامۀ تمرینی پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس بود.روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی کارایی سه روش بازگشت به حالت اولیه بعد از مسابقه فوتبال در بازیکنان حرفه ای جوان

جلیل رئیسی؛ محمد کرمی باصری

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 101-114

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.101

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی کارایی سه روش بازگشت به حالت اولیه فعال،  آب سرد و حمام متضاد بعد از مسابقه فوتبال  بر عملکرد بازیکنان جوان حرفه ای  بود. 25 نفر از فوتبالیست های جوان  باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این پژوهش شرکت نمودند. جهت بررسی درک کوفتگی بازیکنان از پرسشنامه درک کوفتگی استفاده شد. به منظور سنجش عملکرد  از آزمون سارجنت، ...  بیشتر