کلیدواژه‌ها = عملکرد ورزشی
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ApaI IGF2 در جودوکاران نخبه ایرانی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 69-78

10.52547/joeppa.13.1.69

محسن علی نقی زاده؛ رضا قراخانلو؛ مهدیه ملانوری شمسی