مقاله پژوهشی بیوشیمی و متابولیسم
اثر تمرین هوازی و امگا-3 بر بیان عوامل اتصالی تکراری تلومر 1 و 2، آنزیم تلومراز ترانس کریپتاز معکوس بافت قلب موش‌های سالمند تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب

قاسم ترابی پلت کله؛ احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103747

چکیده
  زمینه و هدف: پیری فرایند فیزیولوژیکی پیچیده و شامل از دست دادن پیش‌رونده در عملکرد بدن و تخریب DNA زنجیره‌ای واقع در انتهای کروموزوم‌ها-تلومرهاست. ظرفیت سلول‌ها برای تقسیم با طول تلومر تعیین می‌شود، زیرا کوتاه شدن بیش از حد تلومرها موجب پیری سلولی می‌شود. فعالیت ورزشی و امگا-3 با تأثیر بر تلومرازها از کوتاه شدن تلومرها جلوگیری می‌کند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
مقایسة اثر روش‌های گوناگون تمرین هوازی روی نوار گردان بر بیان ژن‌های آنژیوژنزی بافت چربی موش‌های صحرایی

ساعد دستان؛ سعید نقیبی؛ مریم وطن دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103748

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش بافت چربی به میزان آنژیوژنز آن بستگی دارد و فعالیت‌های ورزشی بر عوامل آنژیوژنیک گوناگون در این بافت تأثیرگذارند. با گسترش بافت چربی و آدیپوژنز، شبکة مویرگی متراکم و بسته در این بافت تشکیل می‌شود که می‌تواند عوامل آنژیوژنیک را سرکوب کند. در صورت وجود شبکة مویرگی گسترده و عوامل آنژیوژنیک مانند VEGF-A در این بافت، می‌توان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر مقادیر Nrf2 و NQO1 عضلة نعلی موش‌های صحرایی سالمند

زهرا نوروزی؛ جواد نعمتی؛ محسن ثالثی؛ رسول رضایی؛ محمد همتی نفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103749

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش فشار اکسایشی، مشخصة اصلی انواع آسیب‌های وابسته به سالمندی است. با توجه به نقش فعالیت بدنی در پاسخ‌های انطباقی به فشار اکسایشی و اهمیت مکمل‌های تغذیه‌ای، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید به‌همراه مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر مقادیر Nrf2 و  NQO1 عضلة نعلی موش‌های صحرایی سالمند است.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر سطح کورتیزول، تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان جودوکار

علی نصرتی هشی؛ لطفعلی بلبلی؛ سجاد انوشیروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103854

چکیده
  زمینه و هدف: فعالیت ورزشی مقاومتی با روش­های نوین تمرینی مانند محدودیت جریان خون که با شدت کمتری نسبت به روش سنتی انجام می­­شود، می­تواند پاسخ­های فیزیولوژیکی متفاوتی را در پی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک نوبت فعالیت مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر سطح کورتیزول، تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت جریان خون بر آمادگی جسمانی دختران جوان فعال

نگار جمیلی؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ رویا عسکری؛ بهرام صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103907

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: تاثیر تمرینات پلایومتریک بر آمادگی جسمانی بخوبی مشخص شده است. همچنین اثر تمرینات ورزشی همراه با محدودیت جریان خون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در مورد اثر تمرینات پلایومتریک در آب همراه با محدودیت جریان خون پژوهشی انجام نگرفته است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی و متابولیسم
اثر تمرینات مقاومتی بر اسید صفرای کبدی، پروتئین بتاکلوتو و بیان نسبی ژن های گیرنده ایکس فارنزوئید، عامل رشد فیبروبلاست 15 و گیرنده 4 عامل رشد فیبروبلاست در بافت کبد موش های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

مهری قلی پور؛ نجمه رضائیان؛ محمد کریمی؛ صادق چراغ بیرجندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103906

چکیده
  زمینه و هدف: اسیدهای صفراوی به عنوان پیام‌‌رسان‌های متابولیکی کلیدی در جریان بازسازی کبد و محصول نهایی کاتابولیسم کلسترول شناخته می‌شوند که برای جذب مواد مغذی در روده مهم هستند. مطالعات اخیر اسیدهای صفراوی را به عنوان مولکول های پیام‌رسان با کارکردهای متنوع توصیف می کنند که دارای گیرنده های گسترده ای در بدن می باشند. به واسطه این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علم تمرین
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی سنتی و TRX بر برخی شاخص‌های اکسایشی و ضد اکسایشی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

محسن اکبر پور؛ صفورا صباغیان راد؛ نرگس چمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103908

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی سنتی و TRXبر برخی شاخص‌های اکسایشی و ضد اکسایشی زنان مبتلا به دیابت نوع دو.مقدمه : دیابت نوع دو یک بیماری مزمن غیر واگیر با شیوع جهانی بالا است. این بیماری با عوامل خطرساز قابل تغییر مانند کم تحرکی و سوء تغذیه همراه است و با بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان ، دو عامل اصلی مرگ و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی بیوشیمی و متابولیسم
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان پروتئین‌های Parkin و Pink1در بافت کبدی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو

جواد وکیلی؛ وحید ساری صرّاف؛ سارا فرج پور خزاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103909

چکیده
  مقدمه و هدف: ارتباط نزدیکی بین اختلالات عملکرد میتوکندری کبد و توسعه چاقی و مقاومت به انسولین وجود دارد. همان‌طور که در بیماری دیابت نوع دو مشاهده شده است، در شرایط مقاومت به انسولین، کاهش حساسیت انسولین سلولهای کبدی، عضله اسکلتی و سلولهای چربی مشاهده می‌شود. در طول دهه‌های اخیر فعالیت ورزشی به عنوان یک ابزار کمکی کلیدی در کنترل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی علم تمرین
ارزیابی معادلات حداکثر اکسیژن مصرفی مبتنی بر شاخص ضربان قلب در پسران سالم نوجوان: سنجش روایی به روش تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی

الهه شاداب نیک؛ فرزاد ناظم؛ مجید جلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103910

چکیده
  زمینه و هدف: اندازه گیری دقیق آمادگی قلبی-تنفسی (VO2max) از اهمیت بالایی در علوم ورزشی برخوردار است. اندازه‌گیری مستقیم VO2max با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی به دلیل هزینه زیاد، زمان بر بودن، نیاز به کارشناس و احتمال بروز برخی مخاطرات قلبی-تنفسی حین اجرای آزمون ورزشی فزاینده نمی تواند چندان عملیاتی و فراگیر باشد. برآورد ...  بیشتر

مقاله مروری قلب و عروق و گردش خون
تأثیر فعالیت ورزشی حاد بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در بزرگسالان: مروری نظام‌مند با فراتحلیل

محمدجواد پوروقار؛ سعید رضا نوری مفرد؛ موسی خلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103911

چکیده
  زمینه و هدف: فاکتور رشد اندوتلیال عروق (VEGF) مهم‌ترین شاخص آنژیوژنز می‌باشد که ممکن است در پاسخ به فعالیت ورزشی افزایش پیدا کند. با این وجود، آثار حاد فعالیت ورزشی بر این شاخص متناقض گزارش شده است. از این‌رو، هدف مطالعه فراتحلیل حاضر بررسی اثر حاد فعالیت ورزشی بر VEGF گردش خون در بزرگ‌سالان می‌باشد. مواد و روش‌ها: به‌منظور استخراج مقالات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی قلب و عروق و گردش خون
تأثیر دو مدل تمرین تناوبی بر رابطه بین آمادگی قلبی عروقی و بیومارکرهای آتروژنیک با فشارخون در زنان دارای اضافه‌وزن و چاق

مریم نظری؛ وازگن میناسیان؛ سیلوا هوسپیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.232299.1178

چکیده
  زمینه و هدف:­ چاقی و به‌ویژه چاقی نواحی مرکزی بدن با عوامل خطرزا در بیماری‌های قلبی عروقی همچون فشارخون و هایپرلیپیدمی در ارتباط است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فشارخون با سطوح سرمی سالوسین بتا، پروتئین شبه آنژیوپویتین نوع3 ، نیمرخ لیپیدی و شاخص­های آنتروپومتریک به دنبال هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت­های متفاوت در زنان دارای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی بیوشیمی و متابولیسم
اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح فعال کننده RNA گیرنده استروئیدی بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های مبتلا به دیابت نوع دو

آیلین جعفرزاده؛ نجمه رضائیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.232415.1179

چکیده
  زمینه و هدف: RNA گیرنده استروئیدی (SRA) از جمله RNAهای طویل کدگذاری نشده است که در هموستاز گلوکز و مقاومت به انسولین نقشی دو گانه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شش هفته تمرینات تناوبی شدید بر سطوح RNA گیرنده استروئیدی بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در رت­های دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش­ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علم تمرین
اعتبار سنجی معادلات فاکس و تاناکا در براورد ضربان قلب بیشینه کودکان و نوجوانان ایرانی: ارزیابی به روش تحلیل گازهای تنفسی درآزمون ورزشی وامانده ساز

رضا کمیجانی؛ مجید جلیلی؛ فرزاد ناظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.232504.1181

چکیده
  زمینه و هدف: ضربان قلب بیشینه یک شاخص فیزیولوژیکی جهت کنترل شدت فعالیت بدنی در حوزه ورزش و توانبخشی ورزشی محسوب می شود. به دلیل مشکلات اجرایی اندازه گیری ضربان قلب بیشینه در آزمون های ورزشی فزاینده، این شاخص فیزیولوژیکی بوسیله معادلات رگرسیونی براورد می شود. اغلب منابع علمی از دو معادله فاکس (سن - 220) و تاناکا (سن7/0 -208) جهت براورد ضربان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
پاسخ سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و شاخص مقاومت انسولینی به دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا در مردان دارای اضافه وزن

داور رضایی منش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.232503.1182

چکیده
  زمینه و هدف: آیریزین یک هورمون تحریک شده در اثر فعالیت ورزشی است که بر بافت چربی سفید و بافت چربی قهوه ای اثر گذار است. بر اساس مطالعات انجام شده فعالیت بدنی ضمن افزایش بیان پروتئین هایی مثل فولیستاتین با افزایش مصرف انرژی سبب کاهش وزن می گردد و از این طریق بر شاخص مقاومت بر انسولین تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ سطوح پلاسمایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
ثاتیر تمرینات توانبخشی ریوی بر عملکرد ریوی، اکسیژن شریانی، استرس، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران پساکرونا

زهرا جلیلی؛ حمید معرفتی؛ اصغر کاظم زاده؛ امیر حسین حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.231984.1172

چکیده
  زمینه و هدف: کوید-19 به­عنوان یک بیماری عفونی با قدرت سرایت بسیار بالا در جامعه، که . مدیریت و کنترل عفونت ویروس کرونا همچنان یک چالش برای سیستم های بهداشتی جامعه محسوب می شود. عفونت‌های شدید تنفسی با عوارض بسیار متنوع از جمله هایپوکسی، لنفوپنی، تنگی نفس  وآسیب حاد قلبی از حمله تظاهرات این بیماری می باشد. خستگی، کاهش عملکرد ریوی، ...  بیشتر