نویسنده = ابراهیم، خسرو
تعداد مقالات: 8
2. مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

سینا رخصتی؛ علیرضا سلیمی آوانسرا؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد


3. تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص‌های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392

رضا غنیمتی؛ خسرو ابراهیم؛ بهنام سالاری؛ سمیرا غلامیان؛ لاله حقوقی راد


4. اثر شانزده هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال غیرفعال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

هاجر عباس زاده صورتی؛ خسرو ابراهیم؛ حجت الله نیک بخت


5. اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر کلاژن 18 پلاسمایی و عضله قلبی موشهای صحرایی نر ویستار

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

حجت الله نیک بخت؛ احمد عبدی؛ خسرو ابراهیم


7. تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مریم نورشاهی؛ خسرو ابراهیم؛ بیتا دانشجو


8. تأثیر تمرینات استقامتیhs – CRP سرمی به عنوان یک عامل التهابی پیشگویی کننده بیمار یهای قلبی-عروقی در مردان جوان تمرین نکرده

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388

حشمت الله پارسیان؛ خسرو ابراهیم؛ حجت اله نیک بخت؛ فتانه خانعلی