نویسنده = گائینی، عباسعلی
تعداد مقالات: 6
2. تفاوت سنجی بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر پس از 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1301-1306

مهدی روستائی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی


3. تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

گلنوش صدق روحی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ مهدی هدایتی؛ مریم زرکش؛ رعنا فیاض میلانی


4. مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب بازیافتبیماران با پیوند عروق کرونر

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

علی اصغر فلاحی؛ مصطفی نجاتیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی


5. مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازی تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاری های عضله قلب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

عباسعلی گائینی؛ فهیمه کاظمی؛ جواد مهدی آبادی


6. تاثیر تمرین ویبریشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مریم عرب اسدی؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی