نویسنده = رامین امیر ساسان
تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

دوره 13، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 57-69

10.52547/joeppa.13.1.57

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی


بررسی وضعیت مصرف درشت مغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز

دوره 11، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 107-116

پروانه دولت آبادی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف