به منظور تسهیل کار نویسندگان در ارسال و پیگیری مقالات لازم است اصول کلی زیر در تدوین مقاله ی ارسالی مد نظر قرار گیرد. فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقاله در نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی نیز در   فلوچارت راهنما   به نمایش در آمده است.

برای دسترسی به راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک کنید 

دریافت فرم تعهدنامه  و  فرم تعارض منافع


 

نحوه ارسال مقاله

 • نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، هم مقالات پژوهشی اولیه و هم مقالات مروری را مورد بررسی قرار می­ دهد.
 • نویسندگان قبل از ارسال مقاله، جهت دریافت شناسه پژوهشگر (ORCID) به سایت.و ORCID.org مراجعه کنند.
 • مقاله‌های ارسالی منحصراً باید از طریق سامانه مجله (joeppa.sbu.ac.ir) و بر طبق راهنمای نویسندگان، ارسال گردد.
 • فایل مشخصات نویسندگان وفایل اصل مقاله در بخش نوع فایل ارسال شود. همچنین،  فرم­های تعهدنامه و  تعارض منافع در بخش چک لیست نامه به سردبیر مطالعه و تکمیل شود.
 • در مرحله بررسی اولیه مقاله از لحاظ موضوع و اولویت بندی برای نشریه مورد تایید یا رد قرار می گیرد (در این مرحله هیچ هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود).
 • هزینه‌ ی داوری مقاله برای داوری معمولی 1000000 ریال و برای داوری سریع  2000000 ریال و همچنین هزینه‌‌ آماده سازی و چاپ برای داوری معمولی 1000000 ریال و برای داوری سریع 2000000 ریال می­باشد. هزینه­ ها دردو نوبت جداگانه (پیش از داوری و هنگام پذیرش نهایی مقاله) باید به حساب مجله واریز شود.
 • توجه:ارسال مقاله‌ها و یا پرداخت وجه برای داوری به منزله پذیرش مقاله نیست و تا مرحله صدورگواهی پذیرش، مقاله پذیرفته شده تلقی نمی‌شود و در صورت عدم پذیرش مقاله، وجه دریافتی مسترد نمی‌شود.

 

دستورالعمل نگارش مقاله

 • متن مقاله با نسخه word 2007 و بالاتر تایپ شده باشد.
 • متن به صورت تک‌ ستونی، در اندازه کاغذ A4، با فاصله سطر 1 و حاشیه صفحه (Margin) 5/2 در تمام جهت­ ها تنظیم گردد.
 • نوع قلم فارسی: B Nazanin؛ اندازه قلم فارسی: عنوان مقاله و تمام عنوان­ های اصلی در متن: ۱۶ توپر‌، زیرعنوان ­ها: 13 توپر، متن مقاله  ۱۲، عنوان جدول­ ها و شکل­ ها 10 توپر، متن جدول­ ها و شکل­ ها 10
 • نوع قلم انگلیسی: Times New Roman؛ اندازه قلم انگلیسی: عنوان مقاله و عنوان چکیده: ۱۴ توپر، زیرعنوان­ ها 10 توپر، متن 10، عنوان جدول­ هاو شکل­ ها 9 توپر، متن جدول­ ها و شکل­ ها 9
 • از نوشتن پاورقی اجتناب شود.
 • از تصاویر گرافیک برای معادلات و فرمول استفاده نشود، بلکه با فرمت Word equation  نوشته شوند.
 • در صورت استفاده از علائم اختصاری استاندارد در متن، برای اولین تکرار همراه با شکل کامل کلمات و سپس شکل اختصار آورده شود (از ذکر علائم اختصاری در عنوان و چکیده خودداری شود).
 • متن بدون اشتباهات املائی و با رعایت نکات ویراستاری (از جمله: نیم ­فاصله قبل از "ها"ی جمع، فاصله بعد از نقطه و کاما و غیره) نگارش شود.

 

فایل مشخصات نویسندگان

 • عنوان کامل و عنوان کوتاه مقاله به فارسی و انگلیسی
 • اسامی کامل نویسندگان همراه با آدرس دانشگاهی (گروه آموزشی‌، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) به فارسی و انگلیسی
 • مشخص نمودن نویسنده مسئول با علامت ستاره* و ذکر آدرس پستی‌، رایانامه دانشگاهی و شماره تماس

 

فایل اصل مقاله

 • عنوان مقاله: به فارسی و انگلیسی
 • چکیده: به فارسی و انگلیسیAbstract) ) شامل 600-400 کلمه و عناوین: زمینه و هدف (Background and Purpose)، مواد و روش‌‌ها (Material and Methods)، نتایج (Results)، نتیجه‌گیری (Conclusion)
 • واژه‌‌های کلیدی (Keywords): شامل ۴ تا ۶ واژه که در عنوان ذکر نشده باشد.
 • مقدمه: با پشتوانه به منابع و پژوهش‌‌های داخلی و خارجی، متغیرهای تحقیق و ارتباط بین آن­ها بیان شود. همچنین، شکاف تحقیقاتی، ضرورت انجام پژوهش و هدف یا فرض کلی پژوهش مشخص شود.
 • روش پژوهش: عناوین زیر در این بخش شرح داده شود.
 • نمونه­ های پژوهش: ویژگی­ ها، معیارهای ورود وخروج، مسائل اخلاقی
 • روش اجرای پژوهش: برنامه ورزشی و روش­های اندازه­ گیری
 • روش­های آزمایشگاهی: مشخصات ابزارهای آزمایشگاهی و روش­ها و مراحل انجام آزمایش­ها
 • تحلیل آماری: نرم افزار و روش‌‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
 • نتایج: داده‌‌های اصلی به­صورت نمودار و داده‌‌های فرعی به­صورت جدول گزارش شود. از تفسیر داده­ها در این بخش و همچنین تکرار داده ­ها در متن خودداری شود.
 • بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش­های قبلی مقایسه و سازوکارها بحث شوند. محدودیت‌‌های تحقیق و اثرات احتمالی آن­ها بر نتایج بیان و بر اساس آن­ها نتیجه­ گیری کلی و پیشنهادات برای پژوهش­ های آتی مطرح شود.
 • تشکر و قدردانی: سپاسگزاری از اشخاص، ذکر منابع مالی و بیان اینکه مقاله برگرفته از چه نوع طرح، پایان نامه یا رساله می باشد.
 • منابع
 • سیستم منبع نویسی ونکوور و نرم افزار اندنوت استفاده شود.
 • حداقل دو مقاله در منابع باید از مقالات چاپ شده در مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی باشد.
 • دو سوم مقالات باید از مقالات جدید منتشر شده در طی 5 سال اخیر باشد.
 • تعداد منابع بیشتر از40 مورد نباشد.
 • منابع فارسی نیز به انگلیسی تایپ شوند و در انتهای آن In Persian نوشته شود.
 • تا حد امکان از کتاب‌ به عنوان منبع استفاده نشود و بیشتر سعی در استفاده از مقالات معتبر علمی شود.
 • از پایان‌نامه‌های دانشجویی و مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها به عنوان منبع استفاده نشود.
 • در صورتی که به چند منبع پی در پی اشاره ‌می‌گردد، بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله و در غیر این صورت از کاما استفاده شود.
 • مقاله پژوهشی: نام خانوادگی کامل، حرف اول نام (کپیتال). عنوان مقاله. نام کامل نشریه. سال انتشار؛ شماره نشریه (دوره): شماره صفحات.
 • Hatami M, Rahmani H. Response of coagulation factors to different high intensity interval exercise protocols in young overweight men. Journal of Sport and Exercise Physiology 2021;14(1):1-8. [In Persian] 
 • کتاب و فصلی از کتاب: نام خانوادگی کامل، حرف اول نام (کپیتال). عنوان کتاب. نام کامل انتشارات. سال انتشار؛ شماره صفحات.
 • Baechle TR. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2000, pp. 393–423.

 

 • جدول‌‌ها و شکل‌‌ها/نمودارها
 • در داخل متن به شماره جدول یا شکل/نمودار ارجاع داده شود.
 • تعداد شکل‌‌ها/نمودارها وجدول‌‌ها با حجم مقاله همخوانی داشته باشد.
 • عناوین جدول‌ها در بالا و شکل‌‌ها/نمودارها در پایین آن­ها قرار گیرد.
 • کلمات مخفف داخل جدول‌‌ها، در زیر جدول تعریف شوند.
 • شکل­ها/نمودار­ها به­صورت عکس نباشند. مطابق نمونه، نمودار­ها با استفاده از نرم افزار اکسل، به رنگ سیاه و سفید، بدون کادر اطراف و خطوط افقی اضافی طراحی شود.
 • جدول‌‌ها با نرم افزار وورد به صورت لیست، بدون رنگ و خطوط عمودی مطابق نمونه‌ تنظیم گردد.
 • شکل‌ها در قالبJPG  یا GIF  ارائه شوند.

 

چدول راهنمای نویسندگا

نمودار راهنمای نویسندگان