راهنمای نویسندگان

به منظور تسهیل کار نویسندگان در ارسال و پیگیری مقالات لازم است اصول کلی زیر در تدوین مقاله ی ارسالی مد نظر قرار گیرد. فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقاله در نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی نیز در   فلوچارت راهنما   به نمایش در آمده است.

برای دسترسی به راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک کنید 

دریافت فرم تعهدنامه  و  فرم تعارض منافع


 

راهنمای نویسندگان

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 

 1. حیطه نشریه
 2. آماده سازی مقاله
 3. 1 صفحه عنوان
  2. 2 متن مقاله
        2. 2. 1 فرمت متن
          2. 2. 2 متن اصلی
 4. 3 منابع
  2. 4 جدول‌ها و نمودارها
 5. سیاست‌های نشر
 6. 1 سیاست داوری
  3. 2 حقوق تألیف/ مؤلفین
  3. 3 نامه پوششی
  3. 4 مسائل اخلاقی پژوهش
  3. 5 سیاست‌های انتشار
       3. 5. 1 تقلب
       3. 5. 2 انتشار قبلی
 7. ارسال مقاله
 8. 1 مدارک مورد نیاز برای ارسال
  4. 2 اطلاعات مورد نیاز برای ارسال مقاله
  4. 3 هزینه‌های بررسی و چاپ مقاله
 9. موارد مربوط به پذیرش و انتشار
 10. 1 تولید مقاله
  5. 2 انتشار آنلاین اولیه مقاله
 11. اطلاعات بیشتر

 

 1. حیطه نشریه

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی (JSEP) یک نشریه علمی دارای روند داوری است که به انتشار پژوهش‌های بین رشته­ای و چند زمینه­ای در حیطه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی می‌پردازد. این نشریه هردوی مقالات پژوهشی و مروری را می‌پذیرد. موضوعاتی که توسط این نشریه پوشش داده می‌شوند شامل فیزیولوژی ورزشی کاربردی، تغذیه و فیزیولوژی فعالیت ورزشی و همچنین فیزیولوژی ورزش و تندرستی می‌باشند.

 1. آماده سازی مقاله
 2. 1 صفحه عنوان
 • ابتدا عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و آدرس آن‌ها به انگلیسی و پس از آن عنوان، اسامی و آدرس دانشگاهی فارسی آورده شوند (از مقالات چاپ شده قبلی نشریه به عنوان الگو استفاده کنید).
 • اسامی نویسندگان کامل (بدون رتبه دانشگاهی) شامل نام و نام خانوادگی نوشته شوند. بعد از اسم هر نویسنده باید شماره­ای مطابق با شماره آدرس و به شکل بالانویس (superscript) آورده شود. نویسندگان مقاله باید افرادی باشند که در ایده پردازی، طراحی و اجرای پژوهش نقش داشته­اند.
 • در جایی که نویسنده در دو مرکز همکاری دارد و آدرس هردو مرکز آورده می‌شود دو شماره برای دو آدرس باید بعد از اسم فرد آورده شود.
 • آدرس نویسنده باید به ترتیب شامل نام گروه (دپارتمان)، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور باشد.
 • دو عنوان کوتاه فارسی و انگلیسی آورده شود.
 • نام کامل، آدرس پستی، شماره تلفن و ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول آورده شود.

نکته مهم:  لطفا صفحه عنوان را به شکل یک فایل جدا از متن مقاله در سامانه بارگذاری نمائید.

 1. 2 متن مقاله
 2. 2. 1 فرمت متن
 • متن مقاله با عنوان و چکیده مقاله شروع می‌شود و تمامی صفحات باید شماره گذاری شوند.
 • مقاله باید به شکل فایل word 2010 و بالاتر (.docx) ارسال شود.
 • متن به صورت تک‌ ستونی، در اندازه کاغذ A4، با فاصله سطر 1 و حاشیه صفحه (Margin) 5/2 در تمام جهت­ها تنظیم گردد.
 • نوع قلم فارسی B Nazanin و نوع قلم انگلیسی Times New Roman باشد.
 • اندازه فونت‌ها:
  • عنوان مقاله ۱۶ توپر‌
  • تمام عنوان­های اصلی در متن 14 و زیرعنوان­ها 12 توپر
  • متن مقاله ۱2
  • عنوان و متن جدول­هاو شکل­ها 10
 • در صورت استفاده از علائم اختصاری استاندارد در متن، ابتدا کامل آن آورده شود و در داخل پرانتز کلمات مخفف آورده شوند و سپس شکل اختصار آورده شود.
 • مطالب پاورقی برای آوردن اطلاعات اضافی استفاده شود و هرگز اسامی انگلیسی محققینی که در متن به آن‌ها ارجاع داده شده است در پاورقی آورده نشوند. پاورقی‌ها در متن و در پاورقی شماره گذاری شوند و در هر صفحه از شماره یک شروع شود.
 1. 2. 2 متن اصلی مقاله

متن مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد:

 • چکیده ساختاریافته: دو چکیده فارسی و انگلیسی باید تهیه شود. محتوای دو چکیده باید بطور کامل با هم مطابقت داشته باشند. هردو چکیده باید به 400 کلمه محدود شوند و شامل زیربخش‌های بعدی باشند: زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، نتایج و نتیجه­گیری‌. بعد از چکیده‌ها باید کلمات کلیدی (شامل 4-6 کلمه که در عنوان استفاده نشده) آورده شوند.
 • مقدمه: در مقدمه متغیرهای تحقیق و ارتباط بین آن‌ها را بیان کنید. همچنین، خلأ پژوهشی، اهمیت، ضرورت و در پایان اهداف، فرضیه‌ها و یا سوالات پژوهش باید مطرح شوند.
 • روش پژوهش: در این بخش باید موارد زیر آورده شوند:
  • نمونه­های پژوهش
  • روش اجرای پژوهش
  • روش­های آزمایشگاهی
  • تحلیل­ آماری
 • نتایج: داده‌های اصلی باید به شکل نمودار و یا شکل و داده‌های فرعی به شکل جدول گزارش شوند. از تفسیر نتایج و تکرار آن‌ها به شکل‌های مختلف بپرهیزید.
 • بحث و نتیجه­گیری: یافته‌های پژوهش را ارائه دهید، آن‌ها را با پیشینه مقایسه کنید و یافته‌ها را توجیه کنید. محدودیت‌ها را ارائه دهید و در انتها نتیجه­گیری را ارائه دهید.
 • تشکر و قدردانی: در این بخش از افرادی که در پژوهش کمک کردند تشکر کنید و هر گونه حمایت مالی یا تضاد منافع را بیان نمائید.
 • اظهارنامه‌ها: همه مقالات باید بخش‌های زیر را تحت عنوان "اظهارنامه‌ها" ارائه دهند. اگر هرکدام از بخش‌های زیر با مقاله شما مرتبط نیستند، عنوان آن بخش را بیاورید و در زیر آن بنویسید با مقاله مرتبط نیست.
  • حمایت مالی (اطلاعاتی که توضیح می‌دهند آیا پژوهش حمایت مالی دریافت نموده و توسط چه کسی حمایت شده را ارائه دهید).
  • تضاد منافع (تمامی موارد تضاد منافع را مطرح نمائید و اگر تضاد منافع وجود ندارد همین را بنویسید).
  • مشارکت نویسندگان
  • تائیدیه‌های اخلاقی
 1. 3 منابع
 • از سیستم ونکوور و نرم افزار اندنوت برای منابع استفاده نمائید.
 • شماره‌ها را به ترتیب استفاده در متن داخل پرانتز شماره­گذاری نمائید و در انتهای مقاله هم همه را به ترتیب ارائه دهید.
 • تعداد منابع نباید بیشتر از 40 منبع باشد.
 • منابع فارسی باید به زبان انگلیسی نوشته شوند و در انتهای آن‌ها در داخل کروشه نوشته شود [In Persian].
 • پایان نامه‌ها، رساله‌ها و چکیده‌های ارائه شده در کنفرانس را به­عنوان منبع استفاده نکنید.
 • در انتهای هر منبع DOI آن آورده شود.

مثال‌ها:

مقاله پژوهشی:

 1. Carbone S, Del Buono MG, Ozemek C, Lavie CJ. Obesity, risk of diabetes and role of physical activity, exercise training and cardiorespiratory fitness. Progress in cardiovascular diseases. 2019; 62(4): 327-333. Doi: 10.1016/j.pcad.2019.08.004.
 2. Hatami M, Rahmani H. Response of coagulation factors to different high intensity interval exercise protocols in young overweight men. Journal of Sport and Exercise Physiology 2021;14(1):1-8. Doi: 52547/JOEPPA.14.1.1 [In Persian]

فصل کتاب

 1. Huff D and Black TL. Comprehensive statistics. In: Miller C and Smith H (eds) How to lie with statistics. 4th ed. London: Penguin, 1991, pp.51–55.

کتاب

 1. Baechle TR. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2000, pp. 393-423.
 2. 4 جدول‌ها و نمودارها
 • در داخل متن به شماره جدول یا شکل/نمودار ارجاع داده شود و آن‌ها را در متن هر جایی ارجاع خورده­اند قرار دهید.
 • کلمات مخفف داخل جدول‌‌ها، در زیر جدول تعریف شوند.
 • شکل­ها/نمودار­ها به­صورت عکس نباشند. نمودار­ها با استفاده از نرم افزار اکسل، به رنگ سیاه و سفید، بدون کادر اطراف و خطوط افقی اضافی طراحی شوند.
 • جدول‌‌ها با نرم افزار word بدون رنگ و خطوط عمودی و افقی تهیه شوند.
 • شکل‌ها در قالبJPG  یا GIF  طراحی و ارائه شوند.

 

 1. سیاست‌های نشر
 2. 1 سیاست داوری

در پروسه ارسال مقاله از شما خواسته می‌شود که نام دو داور را اعلام نمائید که در صورت لزوم و تشخیص سردبیر از آن‌ها برای داوری مقاله استفاده شود. مقالات ارسال شده توسط 2 یا 3 داور داوری خواهند شد و نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اصلاحات پیشنهادی داوران باید در متن مقاله اعمال شوند و اصلاحات هر دو داور در متن با دو رنگ متفاوت (زرد و طوسی) مشخص (هایلایت) شوند. علاوه بر متن اصلاح شده باید فایل جداگانه­ای (فایل word) حاوی پاسخ به نظرات داوران و با عنوان پاسخ داوری ارسال نمود. در این فایل باید نظرات داوران جداگانه آورده شوند و زیر هر نظر اقدام انجام شده نویسنده یا پاسخ به سوال آورده شود.

 1. 2 حقوق تألیف/ مؤلفین

مقاله باید وقتی برای نشریه ارسال شود که همه نویسندگان نسبت به این کار رضایت داشته باشند. باید بررسی و دقت شود که در مقاله ارسال شده اسامی تمامی افرادی که در کار پژوهشی نقش داشته­اند، بیان شوند. نویسندگان باید مشارکت کافی و لازم در ایده پردازی و طراحی کار پژوهشی، جمع آوری یا تحلیل داده‌ها، نوشتن یا ویرایش مقاله داشته باشند و متن مقاله را برای ارسال تائید نموده باشند.

 1. 3 نامه پوششی (Cover letter)

باید همراه مقاله یک نامه پوششی به­عنوان یک فایل جداگانه ارسال شود. در نامه باید مقاله‌هایی که از این کار پژوهشی به هر شکلی منتشر شده اند یا در دست بررسی در نشریات دیگر هستند ذکر شوند. همچنین در نامه باید قید شود که تمامی نویسندگان مقاله را مطالعه و برای ارسال تائید نموده­اند. به­علاوه شما به­عنوان نویسنده مسئول باید تائید نمائید که کار پژوهشی یک کار اولیه است، شما اجازه برای ارسال آن را دارید و مقاله­ای که سابمیت نمودید را قبلا جایی منتشر ننموده­اید.

 1. 4 مسائل اخلاقی پژوهش

پژوهش‌هایی که روی نمونه‌های انسانی انجام می‌شوند، باید مطابق با بیانیه هلسینکی انجام شوند. تمامی پژوهش‌هایی که روی نمونه‌های حیوانی و انسانی انجام می‌شوند، علاوه بر ارائه کد اخلاق در بخش روش پژوهش مقاله باید اسم کامل مؤسسه‌ای که کد اخلاق توسط کمیته اخلاق در پژوهش آن صادر شده، بیان شود.

 1. 5 سیاست‌های انتشار
 2. 5. 1 تقلب علمی

نشریه موارد مربوط به تقلب، قوانین انتشار و نقض قانون را جدی می‌گیرد. ما حقوق نویسندگان را رعایت می‌نمائیم و همیشه ادعاهای تقلب یا سوءاستفاده از مقالات منتشر شده را بررسی می‌نمائیم. مقالات ارسال شده توسط نرم افزارهای تخصصی ارزیابی می‌شوند.

 1. 5. 2 انتشار قبلی

اگر هر بخشی از کار پژوهشی قبلا منتشر شده باشد، مقاله معمولا در نشریه JSEP قابل پذیرش نخواهد بود.

 1. ارسال مقاله

نشریه JSEP در بستر سیناوب قرار دارد و از سیستم ارسال آنلاین از طریق سامانه نشریه و سیستم داوری استفاده می‌نماید. برای ارسال مقاله وارد سایت https://joeppa.sbu.ac.ir/ شوید و پس از ثبت نام و ورود به سامانه مقاله خود را به شکل آنلاین ارسال نمائید.

 1. 1 مدارک مورد نیاز برای ارسال
 • شما باید مطمئن شوید که فایل‌های زیر را برای نشریه ارسال می‌نمائید:
 • صفحه عنوان شامل عنوان‌ها (فارسی و انگلیسی)، اسامی و آدرس دانشگاهی نویسندگان، عنوان‌های کوتاه (فارسی و انگلیسی) و اطلاعات نویسنده مسئول.
 • متن مقاله شامل عنوان‌ها (فارسی و انگلیسی)، چکیده‌ها (فارسی و انگلیسی) و متن اصلی (مقدمه، روش پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع).
 • نامه پوششی
 1. 2 اطلاعاتی مورد نیاز برای ارسال مقاله
 • از شما خواسته می‌شود که اسامی و آدرس دانشگاهی و اطلاعات تماس همه نویسندگان مقاله را از طریق سامانه ثبت نمائید و نویسنده مسئول را مشخص نمائید. این اطلاعات باید دقیقا مطابق با آنچه که در صفحه عنوان مقاله ارائه شده است باشد.
 • از همه نویسندگان خواسته می‌شود که کد ORCID را به هنگام ثبت نام در سامانه نشریه وارد نمایند و همچنین به هنگام ارسال مقاله در بخش ثبت نویسندگان این کد باید برای تک تک نویسندگان وارد شود. اگر شما کد ارکید را ندارید می‌توانید کد خود را از سامانه https://orcid.org/ دریافت نمائید.
 1. 3 هزینه‌های بررسی و چاپ مقاله

هزینه ارسال اولیه مقاله جهت فرآیند داوری برای مقاله عادی 200 هزار تومان و برای مقاله داوری سریع 400 هزار تومان می‌باشد که پس از تائید اولیه مقاله باید پرداخت شود. در صورت پذیرفته شدن مقاله هزینه چاپ برای هردو نوع مقالات عادی و سریع 200 هزار تومان می‌باشد که باید بعد از پذیرش اولیه و قبل از صدور پذیرش نهایی پرداخت شود. توجه داشته باشید که ارسال مقاله و پرداخت هزینه اولیه داوری پذیرش مقاله را تضمین نمی‌نماید.

 1. موارد مربوط به پذیرش و انتشار
 2. 1 تولید مقاله

تمامی مقالات پذیرفته شده تحت ویراستاری ادبی و فنی قرار می‌گیرند که توسط تیم ویراستاری نشریه انجام می‌شود. تمامی تویسندگان باید اصلاحات تیم ویراستاری را در مقاله اعمال نمایند و سریعا ارسال نمایند. پذیرش نهایی بعد از این مرحله صادر می‌شود. بعد از تهیه فایل نهایی مقاله توسط صفحه آرا فایل pdf مقاله برای نویسنده مسئول جهت تائید نهایی ارسال می‌شود که در صورت تائید باید سریعا برای نشریه ارسال شود. در این مرحله نویسنده باید مقاله را بادقت چک نماید و تائید نماید که اسامی، ترتیب آن‌ها و اطلاعات نویسندگان صحیح می‌باشد. توجه داشته باشید که در این مرحله تغییرات جدی در اسامی و ترتیب آن‌ها داده نمی‌شود و در موارد استثنایی باید فرم مربوطه تکمیل و توسط همه نویسندگان امضا و تائید شود.

 1. 2 انتشار آنلاین اولیه مقاله

بعد از دریافت ویراست نهایی مقاله به صورت آنلاین منتشر می‌شود. این مسئله به کوتاه نمودن طول زمان ارسال تا انتشار کمک می‌نماید و همچنین اجازه می‌دهد تا مقاله قبل از اختصاص یافتن به یک شماره نشریه در اختیار محققان قرار گیرد.

 1. اطلاعات بیشتر

هرگونه مکاتبات، سوال یا تقاضاهای بعدی در خصوص مقاله ارسال شده باید از طریق ایمیل نشریه (jsepsbu@gmail.com) صورت گیرد و از تماس تلفنی به کارکنان نشریه خودداری گردد.