راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 

به منظور تسهیل کار نویسندگان در ارسال و پیگیری مقالات لازم است اصول کلی زیر در تدوین مقاله ی ارسالی مد نظر قرار گیرد. فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقاله در مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی نیز در   فلوچارت راهنما   به نمایش در آمده است.


 

اصولی کلی:

.1  زبان رسمی مجله فارسی است ولی مشخصات تمامی نویسندگان ، عنوان مقاله و چکیده مقاله لازم است به زبان انگلیسی در بخش چکیده انگلیسی ارائه شوند.

.2  مقاله نباید  قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

.3  مشخصات نویسندگان (رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشگاه، شهر، کشور) به درستی درج شود و با مشخصات مندرج در سایت مطابقت کامل داشته باشد.

4. نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله جهت اخذ شناسه پژوهشگر (ORCID) از سایت ORCID.org اقدام کرده باشند.

5.  تنها دو پوشه (فایل) از مقاله با نام و بدون نام به همراه نامه درخواست چاپ و فرم تعهد ، از طریق سایت ارسال شود .

6 . نمودارها، تصویرها و جدول های ارسالی واضح و علایم و اسامی مندرج در آن فارسی باشند.

7. شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن‌ها و شماره و عنوان نمودارها و اشکال در زیر آن‌ها آورده شود.

8. عنوان، چکیده، تیتر جداول و نمودارها و منابع پایانی(ونکور و با نرم افزار اندنوت) می بایست منطبق با دستورالعمل مجله باشد.

9. کل متن در نسخه ارسالی به صورت تک‌ ستونی و در انداره کاغذ A4 تنظیم شود. فاصله سطرها در تمام مقاله 1 سانتی‌متر و حاشیه صفحه (Margin) با فواصل 3 سانتیمتر از بالا، چپ و راست و 2/5 سانتیمتر از پائین باید باشد. و شماره‌ی صفحه در پایین و وسط تنظیم گردد.

10. تمام متون فارسی باید با فونت نازنین (B Nazanin) و اندازه قلم 13 و تمام متون انگلیسی با فونت Calibir و اندازه قلم 11 و تیترها با حروف ضخیم (Bold) تایپ شوند.

12. زمان قابل قبول برای پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه ها ، طرح ها  و پروژه های پژوهشی حداکثر 2 سال است.

13. مجله در رد، قبول، اصلاح و ویرایش مقاله ها در هر زمانی آزاد است.

14. مقاله‌های ارسالی منحصراً باید از طریق سامانه مجله (به آدرس: joeppa.sbu.ac.ir و طبق فلوچارت راهنما، ارسال گردد.

15. هزینه‌های داوری 100/000 تومان و هزینه های آماده سازی و  چاپ مقاله 250/000 تومان است که طبق آموزشهای ارائه شده در سایت مجله در  دو نوبت جداگانه (پیش از داوری و هنگام پذیرش نهایی مقاله) باید به حساب مجله واریزشود.

توجه: ارسال مقاله‌ها و یا پرداخت وجه برای داوری به منزله پذیرش مقاله نیست و تا آخرین مرحله ویراستاری علمی، مقاله پذیرفته شده تلقی نمی‌شود و در صورت عدم پذیرش مقاله، وجه دریافتی مسترد نمی‌شود.

 

دستورالعمل مجله

 


 

 

ترتیب بخش های مختلف مقاله

بخش‌های مختلف مقاله باید به ترتیب زیر تنظیم گردند:

-     صفحه عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان

-     خلاصه (چکیده) فارسی مقاله و واژه های کلیدی آن

-     خلاصه (Abstract) انگلیسی مقاله و واژه های کلیدی آن

-     مقدمه

-     روش پژوهش

  • نمونه‌های پژوهش
  • پروتکل پژوهش
  • روش‌های آزمایشگاهی
  • تحلیل آماری

-     نتایج

-     بحث و نتیجه‌گیری

-     تشکر و قدردانی (در صورت تمایل)

-     منابع

-     جداول

-     نمودارها یا شکل ها

صفحه عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان

صفحه عنوان مقاله باید به طبق موارد زیر تنظیم گردد:

-     عنوان دقیق فارسی مقاله

-     نام فارسی تمامی نویسندگان با ذکر مرتبه‌ علمی، آدرس دانشگاهی، آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه و همچنین مشخص نمودن نویسنده‌ مسؤل.

-     عنوان دقیق انگلیسی مقاله

-     نام انگلیسی تمامی نویسندگان با ذکر مرتبه‌ علمی، آدرس دانشگاهی، آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه و همچنین مشخص نمودن نویسنده‌ مسؤل.

-     تاریخ دقیق ارسال مقاله به سال شمسی و میلادی

-         عنوان کوتاه پیشنهادی فارسی و انگلیسی مقاله برای چاپ در بالای صفحات مقاله در مجله (حداکثر شامل هشت کلمه) آورده شود.

خلاصه (چیکده) فارسی و انگلیسی مقاله

-         خلاصه فارسی و انگلیسی مقاله باید شامل 200 تا 250 کلمه و به ترتیب شامل هدف (Purpose) ، روش شناسی (Methods)، نتایج (Results) و بحث و نتیجه‌گیری (Conclusions) باشند.

-     خلاصه مقاله نباید شامل کلمات اختصاری تعریف نشده باشد.

-     بعد از چیکده 4 تا 6 کلمه کلیدی (Key Word) فراهم شود که در عنوان مقاله آورده نشده‌اند.

-     خلاصه انگلیسی دقیقا باید با خلاصه فارسی مطابقت داشته باشد.

 

 

جداول

جداول خیلی ساده با زمینه‌ روشن مطابق دستور و نمونه‌ زیر تنظیم گردند.

-         عنوان در بالای جدول و به شکل زیر تنظیم گردد:

  • بر روی جدول کلیک راست کرده و گزینه Insert Caption را انتخاب نمایید و عنوان دقیق جدول را در بخش Caption تایپ نمایید.

-         تمامی واحدهای اندازه گیری ذکر شده در جداول بصورت فارسی گزارش شوند.

-         در صورت وجود توضیحات برای جدول باید آن توضیحات در داخل پرانتز در ادامه عنوان آورده شوند.

-         توضیح یا کامل کلمات مخفف در زیر جدول آورده شوند.

-         جدول‌ها نباید به صورت عکس ارایه گردند، بلکه باید با استفاده از نرم افزار Word طراحی و در جای خود در  مقاله آورده شوند.

 

 

 

جدول 1. مقایسه‌ میانگین میزان دریافت انرژی و مواد مغذی طی 8 هفته در چهار گروه تحقیق

 (مقادیر به شکل انحراف معیار ± میانگین بیان شده است)

ماده مغذی

میزان دریافت

گروه تمرین

گروه تمرین- مکمل (ترکیبی)

گروه مکمل

گروه دارونما (کنترل)

انرژی (کالری/روز)

41/559±73/1786

76/612±26/1799

13/600±28/1792

49/582±3/1801

پروتئین (گرم/روز)

36/24±71/36

72/22±48/37

55/24±83/37

63/25±14/36

ویتامین E (میلی‌گرم/روز)

14/2±74/3

93/2±55/3

14/1±54/3

62/1±56/3

سلنیوم (میکروگرم/روز)

6/24±6/51

0/25±1/49

5/25±4/52

6/23±3/53

 

نمودار ها

 

-         عنوان نمودار باید در پایین آن آورده شود و به شکل زیر تنظیم گردد:

-         تمامی واحدهای اندازه گیری ذکر شده در نمودارها بصورت فارسی گزارش شوند.

-          در صورت وجود توضیحات برای نمودار باید آن توضیحات در داخل پرانتز در ادامه عنوان آورده شوند.

-         نمودارها نباید به صورت عکس ارایه گردند، بلکه باید با استفاده از نرم افزار Execl طراحی و در جای خود در  مقاله آورده شوند.

 

 

شکل 1. میانگین (±انحراف معیار) مقادیر HDL  در گروه های مختلف.

(# نشان دهنده تفاوت معنی دار  با گروه کنترل می باشد).

 

 

 

 

 

 

 

تشکر و قدردانی

-         باید حاوی تشکر از افراد، سازمان‌ها یا حمایت‌کنندگان مالی تحقیق به شکل مجزا تحت عنوان تشکر و قدردانی ارایه شود.

-         تشکر و قدردانی نباید از افراد نویسنده صورت گیرد.

 

منابع

-     نحوه ارجاع به منابع با استفاده از نرم افزار  Endnote با سیستم رفرنس نویسی ونکوور (Vancouver) انجام شود.

-     تعداد منابع حداکثر بین 30 تا 40 مورد باشند.

-     تا حد امکان از کتاب‌ها به عنوان منبع استفاده نشود و بیشتر سعی در استفاده از مقالات تحقیقاتی چاپ شده در مجلات معتبر علمی شود.

-     از پایان‌نامه‌های دانشجویی و مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها به عنوان منبع استفاده نشود.

-     لیست منابع در انتهای مقاله به صورت مرتب و صعودی با ذکر شماره منبع مطابق متن مقاله باشد.

-     منابع فارسی هم باید به انگلیسی تایپ شوند. 

v     منابع باید طبق نمونه های زیر نوشته شوند.

 

 

 

منابع فارسی

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله.عنوان اختصاری مجله. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. مثال:

1-      Alizadeh R, Ebrahim Kh, Ahmadizad S, Hovanloo F. Relationship of VO2reserve with heart rate reserve and rating of perceived exertion in 10-17 years healthy girls and boys. Sport and Exercise Physiology. 1392; 6(12): 894-885.

2-      Salehpour M, Nourshahi M, Khodagholi F, Rajabi H. Effect of Eight Weeks Endurance Training and nNOS Inhibition on Skeletal Muscle Agrin levels in Old Rats. Sport and Exercise Physiology. 1393; 7(13): 997-1004.

 

 

منابع خارجی

 

1-      Tritos NA, Kokkotou EG. The physiology and potential clinical applications of ghrelin, a novel peptide hormone. Mayo Clinic Proceedings. 2006; 81:653-60.

2-      Shiiya T, Nakazato M, Mizuta M, Date Y, Mondal MS, Tanaka M, et al. Plasma ghrelin levels in lean and obese humans and the effect of glucose on ghrelin secretion. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2002;  87:240-4.

 

 

 

 

کتاب و بخشی از کتاب

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان کتاب. ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات. مثال:

-     Azad A, Aghaalinejad H, Ahmadizad S, Hamedinia M, Dabidiroshan V, Rajabi H, Gaeini A, Mohebi H. Advanced Exercise Physiology. Vol.1, Samt Publishers, Print 1, 1394. P. 156-210

 

 

 

استناد به منابع غیر فارسی یا غیر انگلیسی:

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا

شود. ]عنوان مقاله به زبان انگلیسی[. نام ژورنال به زبان اصلی. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات.

زبان اصلی.

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students].

Tidsskr Nor Laegeforen. 2002; 122(8):785-7. Norwegian.

 

 

توجه:

v     اعلام انصراف تیم نویسندگان از انتشار مقاله خود بعد از تکمیل فرآیند داوری و عدم ارسال فایل اصلاحی و یا انصراف از چاپ آن به شرطی امکان پذیر است که اسکن نامه انصراف حاوی اصل امضای نویسندگان به دفتر مجله ارسال شود. در این حالت به دلیل اتلاف وقت تیم داوری کلیه اعضای تیم نویسندگا‌ن در لیست سیاه مجله وارد می شود و دست‌نوشته های آتی ایشان در مجله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

v     نویسنده مسئول همچنین باید فرم اخلاق در چاپ مقالات علمی را دانلود کرده و پس از تکمیل و امضا همراه با دستنوشته ارسال نماید. در این فرم نویسنده مسئول می پذیرد کلیه نویسندگان متن دستنوشته را قبل از ارسال مشاهده و تایید نموده اند و مسولیت صحت طراحی و انجام مطالعه را بر عهده می گیرند. نویسنده مسئول در قالب این فرم اعلام می دارد که کلیه نویسندگان دستنوشته به داده های آن دسترسی داشته اند و با ارسال دستنوشته برای مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی موافق بوده اند. همچنین این دست‌نوشته یا اطلاعات اساسی آن پیش از آن در هیچ مجله/ همایش علمی دیگری/ ارائه نشده است و تحت داوری برای هیچ مجله یا همایش علمی دیگر قرار ندارند. این فرم در وبسایت نشریه قابل دانلود است.