تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ عابدین خسروی؛ آمنه بحرینی؛ اباذر شیرازی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 37-46

چکیده
  هدف: اسپکسین پپتید جدیدی است که در تنظیم رفتار تغذیه، وزن، متابولیسم انرژی و برداشت اسیدهای چرب به درون سلول­های چربی نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت­ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح­سرمی­اسپکسین بود. روش­: یازده مرد جوان ­فعال (سن 3.63±24.00 سال، شاخص­­توده­­بدنی 2.00±22.98 کیلوگرم­بر­مترمربع) در این مطالعه شرکت نمودند. ...  بیشتر