کلیدواژه‌ها = تمرین ترکیبی
اثر تمرین ترکیبی بر غلظت سرمی سایتوکاین‌های التهابی و عوامل مرتبط با اختلال متابولیک در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 64-75

10.52547/joeppa.15.2.64

معصومه نوروزپور؛ سید محمد مرندی؛ محسن قنبرزاده؛ عباسعلی زارع مایوان


تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1249-1256

10.48308/joeppa.2015.98765

لاله باقری؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ اکبر اعظمیان جزی