نویسنده = ابراهیم بنی طالب
تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 57-69

10.52547/joeppa.13.1.57

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی


تأثیر یک مسابقه فوتسال بر پاسخ برخی از شاخص های ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-10

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی


تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ حمید رجبی


بررسی تغییرات طول عضله یا زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393

فریبرز هوانلو؛ مجتبی صالح پور؛ سید علی حسینی؛ سیروس شیخی


مقایسة فعالیت الکتریکی قشر مغز دوندگان استقامتی و افراد غیر ورزشکار در حالت استراحت

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393

نادر علیجانپور؛ علی کاظمی؛ مهدی اکبری؛ حسن عشایری


رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

رستم علیزاده؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


تأثیر ترتیب حرکات طی فعالیت مقاومتی بر شاخصهای آنزیمی آسیب سلولی سرم در مردان تمرین نکرده

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

کمال عزیز بیگی؛ فردین کلوندی؛ محسن عصارزاده نوش آبادی


تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

هاجر فاضلی؛ حمید رجبی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ هاشم خدادادی


تاثیر تعاملی امگا-3 و تمرین هوازی بر سطوح کمرین، CRP و TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

طیبه محمدی خو؛ خسرو ابراهیم؛ حجت اله نیک بخت


تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ رویا طهماسبی؛ رستم علیزاده


تاثیر هیپوکسی تناوبی بر میزان انسولین، گرلین و حداکثر اکسیژن مصرفی در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1392

داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی؛ سکینه نیک سرشت؛ وحید تادیبی؛ احسان حسینی بیدختی؛ سارا غریبشی


طراحی و اعتباریابی آزمون توان بی هوازی ویژه بسکتبال بر مبنای آزمون رست

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

مسلم یوسفی؛ محمدرضا دهخدا؛ ندا خالقی


تأثیر انواع موسیقی محرک، آرام‌بخش و دلخواه بر عملکرد بیشینه و زیربیشینه پسران غیرورزشکار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1391

احمد محمدی مقدم؛ سعید امیریان؛ رضا صابونچی؛ ناصر به پور