هزینه برای نویسنده

هزینه ها:

  • هزینه‌ بررسی اولیه مقاله برای داوری معمولی و سریع  2000000 ریال و هزینه‌‌ آماده سازی و چاپ برای داوری معمولی 2000000 ریال و برای داوری سریع 4000000 ریال می­باشد. هزینه­ ها در دو نوبت جداگانه (پیش از داوری و هنگام پذیرش نهایی مقاله) باید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی واریز شود.