اهداف و چشم انداز

در سال های اخیر رشته فیزیولوژی ورزش گسترش نسبتاً مناسبی داشته است، بدلیل افزایش تعداد کارهای پژوهشی اساتید، دانشجویان، مربیان و سایر افراد درگیر در این حوزه، چاپ و انتشار این پژوهش ها به گسترش رشته و همچنین گسترش مرزهای دانش و ورزش کمک شایانی می کند. همچنین انتشار پژوهش ها در این رشته به مربیان و ورزشکاران کمک می کند تا عملکردشان را بهبود دهند. نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles)، گزارشات موردی (Case Reports) و پژوهش مروری با موضوعات: قلب و عروق و گردش خون، عصب و عضله، بیوشیمی و متابولیسم،تغذیه ورزشی، علم تمرین و فیزیولوژی ورزشی عمومی که قبلاً در هیچ نشریه‌ی داخلی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.

هدف سردبیر، هیات تحریریه و دست اندرکاران این رشته ارتقاء نشریه از لحاظ کمی و کیفی می باشد و امیدوار است طی سال های آینده این نشریه به یک نشریه وزین و معتبر در سطح کشور، منطقه و بین المللی تبدیل شود .