نمایش نمودار آماری نشریه به تفکیک سال

 

آمار میانگین زمان داوری به تفکیک سال

 

آمار نرخ پذیرش به تفکیک سال 

 

آمار میانگین مقالات ارسالی به تفکیک سال 

 

 

 

 

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی وابسته به دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است. این نشریه ابتدا در سال 1387با نام علوم حرکت انسان منتشر گردید و سپس در سال 1388با نام نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی منتشر شد. بر اساس نامه‌ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۶۱۶۸۱ مورخ ۹۰/۰۸/۲۱ موفق به دریافت مجوز علمی-پژوهشی گردیده است. همچنین این نشریه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال  ۱۴۰۲ درجه الف را کسب کرده است.
  • این فصلنامه برای ارزیابی علمی مقالات از روش محرمانه دوسوناشناس استفاده می‌نماید و به شکل الکترونیکی منتشر می‌گردد.
  • این نشریه با رعایت قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  •  این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب سمیم نور و  iThenticate استفاده می‌کند و تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.
  • این نشریه بصورت دسترسی ازاد (open access) است و متن کامل مقالات منتشر شده را به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
  • داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می‌توانید ثبت نام کنید. 
  • هزینه ارسال و داوری : 2000000 ریال  (داوری سریع 4000000 ریال)                 هزینه پذیرش و انتشار: 2000000 ریال
  •  این نشریه با انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تفاهم نامه همکاری دارد.
شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 36، 1403 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط