نویسنده = حقیقی، امیرحسین
تعداد مقالات: 73
-49. تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-69

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی


-48. تأثیر یک مسابقه فوتسال بر پاسخ برخی از شاخص های ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی


-46. اثر پیش درمان تمرین اختیار با GDNF در برابر ضایعه القاء شده و تزریق درون بطنی6- هیدروکسی دوپامین در ساقه مغز موشهای صحرایی نر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

راضیه محمدی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ خدیجه آقاجانی؛ ابواقاسم تقوی هلق


-45. مقایسة فعالیت الکتریکی قشر مغز دوندگان استقامتی و افراد غیر ورزشکار در حالت استراحت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

نادر علیجانپور؛ علی کاظمی؛ مهدی اکبری؛ حسن عشایری


-44. تاثیر کشش ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

محمداسماعیل افضل‌پور؛ طوبی عنایتی زاده؛ سعید ایل بیگی


-43. مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

سینا رخصتی؛ علیرضا سلیمی آوانسرا؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد


-42. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ حمید رجبی


-40. بررسی تغییرات طول عضله یا زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

فریبرز هوانلو؛ مجتبی صالح پور؛ سید علی حسینی؛ سیروس شیخی


-38. تعیین ظرفیت بی هوازی با استفاده از کینتیک لاکتات خون در خلال فعالیت فرابیشینه یکنواخت

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

روح الله نیکویی؛ مجید نظری؛ حمید معرفرتی


-37. تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

هاجر فاضلی؛ حمید رجبی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ هاشم خدادادی


-36. طراحی و اعتباریابی آزمون توان بی هوازی ویژه بسکتبال بر مبنای آزمون رست

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

مسلم یوسفی؛ محمدرضا دهخدا؛ ندا خالقی


-35. رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

رستم علیزاده؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


-34. اثر دو هفته تی پر بر سطوح هورمون رشد و کورتیزول پلاسمای خون و عملکرد شناگران زن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392

مونا رضایی؛ مسلم بای؛ سمیه نامدار طجری


-33. تأثیر ترتیب حرکات طی فعالیت مقاومتی بر شاخصهای آنزیمی آسیب سلولی سرم در مردان تمرین نکرده

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

کمال عزیز بیگی؛ فردین کلوندی؛ محسن عصارزاده نوش آبادی


-32. تاثیر تعاملی امگا-3 و تمرین هوازی بر سطوح کمرین، CRP و TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

طیبه محمدی خو؛ خسرو ابراهیم؛ حجت اله نیک بخت


-31. تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ رویا طهماسبی؛ رستم علیزاده


-30. تاثیر هیپوکسی تناوبی بر میزان انسولین، گرلین و حداکثر اکسیژن مصرفی در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392

داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی؛ سکینه نیک سرشت؛ وحید تادیبی؛ احسان حسینی بیدختی؛ سارا غریبشی


-29. تأثیر انواع موسیقی محرک، آرام‌بخش و دلخواه بر عملکرد بیشینه و زیربیشینه پسران غیرورزشکار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391

احمد محمدی مقدم؛ سعید امیریان؛ رضا صابونچی؛ ناصر به پور


-27. مقایسه اثر بازگشت به حالت اولیه فعال در آب با سه دمای متفاوت بر تغییرات سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت بیشینه

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

اسماء طاهری؛ عبدالحمید حبیبی؛ محسن قنبرزاده؛ وازگن میناسیان


-26.  اثر مصرف مکمل کافئین بر توان بی‌هوازی، زمان رسیدن به واماندگی و عملکرد ورزشی در دختران رزمی‌کار

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

امیرحسین حقیقی؛ پروانه اصغری اردیزی؛ سید علیرضا حسینی کاخک