نویسنده = رحمانی نیا، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی