دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانشجویان ورزشکار شرکت کنده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393

ali maleki

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395

چکیده
  . چکیده  هدف تحقیق: وضعیت تغذیه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی سلامتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران است. لذا هدف این تحقیق مطالعه دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 بود. روش تحقیق: در این تحقیق  330دانشجوی ورزشکار به روش انتخابی هدف‌دار برگزیده و با روش توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر