تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح BDNF و حافظه کوتاه مدت زنان 50- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ علی اصغر رواسی؛ حسین مصطفوی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 47-58

چکیده
  هدف: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش BDNF و حافظه‌ی کوتاه‌مدت می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح BDNF و حافظه کوتاه مدت زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک می‌باشد. روش: 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها ...  بیشتر