نویسنده = احمدی زاد، سجاد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر هشت هفته تمرین عضلات تنفسی با دو پروتکل متفاوت بر فاکتورهای عملکردی و ریوی بازیکنان فوتبال

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-44

عبدالرحمن نجفی؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ غلام رضا جهانی قیه قشلاق


2. تاثیر دو برنامه مختلف تمرین مقاومتی بر عوامل همورئولوژیکی در مردان غیرفعال سالم

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-70

فتح الله هاویل؛ افشار جعفری؛ سجاد احمدی زاد؛ سعید دباغ نیکوخصلت