فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
ثاتیر تمرینات توانبخشی ریوی بر عملکرد ریوی، اکسیژن شریانی، استرس، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران پساکرونا

زهرا جلیلی؛ حمید معرفتی؛ اصغر کاظم زاده؛ امیر حسین حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.231984.1172

چکیده
  زمینه و هدف: کوید-19 به­عنوان یک بیماری عفونی با قدرت سرایت بسیار بالا در جامعه، که . مدیریت و کنترل عفونت ویروس کرونا همچنان یک چالش برای سیستم های بهداشتی جامعه محسوب می شود. عفونت‌های شدید تنفسی با عوارض بسیار متنوع از جمله هایپوکسی، لنفوپنی، تنگی نفس  وآسیب حاد قلبی از حمله تظاهرات این بیماری می باشد. خستگی، کاهش عملکرد ریوی، ...  بیشتر

اثر مسابقة رسمی بر زیرگروه های لکوسیتی خون و ایمونوگلوبولین های سرمی کاراته کاران جوان

عبدالحسین طاهری کلانی؛ محمود نیک سرشت

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 39-48

چکیده
  هدف: استرس روانی ناشی ازمسابقه با ایجاد تغییراتی در سیستم ایمنی، استعداد بروز بیماریهای عفونی در ورزشکاران را بیشاز فعالیت های ورزشی معمول افزایش میدهد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر مسابقه رسمی بر تعداد لکوسیت ها،و کورتیزول سرمی در کاراته کاران جوان اجرا شد. )IgG( G ،)IgA( A زیرگروه های آن، غلظت ایمونوگلوبولین های21 کیلوگرم بر ...  بیشتر