دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
مقاسه سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت پروتئین واکنش‌دهندهC و گلبول‌های سفید خونی در بیماران دیابتی نوع2

محمد علی سمواتی شزیف

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت از جمله بیماری­هایی است که باعث کاهش عملکرد سیستم دفاعی بدن در برابر عفونت­ها می­شود. از گونه میانجی­های التهابی که به­دنبال فعل­و­انفعالات التهاب در کنار گلبول­های سفید ترشح می­شود، پروتئین واکنش­دهنده(CRP) C است، که نشانگر حساسی برای التهاب سیستمیک محسوب می­شود. تمرین منظم با کنترل سوخت ­و­ ساز در دیابتی­ها باعث ...  بیشتر