اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 330
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 105

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 111
تعداد مشاهده مقاله 217614
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 165007
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 29 %