آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 242
تعداد پذیرش 64
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 75

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 39779
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 64930
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 87 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 269 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 26 %