آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 361
تعداد پذیرش 91
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 217
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 92

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 60579
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 36682
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 171 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 710 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1165 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 189 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 142 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 337 روز
درصد پذیرش 25 %