اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 566
تعداد پذیرش 258

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 7913
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 1702 روز
درصد پذیرش 46 %