اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 559
تعداد پذیرش 257

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 5124
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 1758 روز
درصد پذیرش 46 %