آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 277
تعداد پذیرش 74
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 161
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 88

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 87987
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83214
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 27 %