آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 217
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 61

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 64
تعداد مشاهده مقاله 29416
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43507
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 284 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 154 روز
درصد پذیرش 23 %