آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 381
تعداد پذیرش 101
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 231
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 102

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 295
تعداد مشاهده مقاله 70145
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41719
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 656 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1165 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 179 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 129 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 306 روز
درصد پذیرش 27 %