اخبار و اعلانات

از این به بعد ارسال مقاله برای نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی فقط از طریق سامانه سینا وب امکان پذیر می باشد.

بعلت انتقال اطلاعات از سامانه قدیم به سامانه جدید (سینا وب) احتمال اختلالاتی در فرآیند ارسال مقاله وجود دارد که بزودی همه این اختلالات رفع میگردد. پیشاپیش بخاطر وجود این اختلالات از همه کاربران مربوطه عذر خواهی مکنیم.

مطالعه بیشتر