بعلت انتقال اطلاعات از سامانه قدیم به سامانه جدید (سینا وب) احتمال اختلالاتی در فرآیند ارسال مقاله وجود دارد که بزودی همه این اختلالات رفع میگردد.

پیشاپیش بخاطر وجود این اختلالات از همه کاربران مربوطه عذر خواهی مکنیم.