اسامی داوران نشریه

 

ردیف

نام داور

رتبه علمی

سمت/ سازمان

پابلونز

1

ابراهیم، خسرو

استاد

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

2

ابراهیمی، محسن

استادیار

دانشگاه سمنان

 

3

آتشک، سیروان

دانشیار

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

 

4

احمدی زاد، سجاد

استاد

گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

5

آذربایجانی، محمد علی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

6

افضل‌پور، محمداسماعیل

استاد

دانشگاه بیرجند

publons

7

اکبر پور، محسن

دانشیار

هیات علمی دانشگاه قم

 

8

آوندی، سید محسن

استادیار

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

9

باسامی، مینو

استادیار

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 

10

بلبلی، لطفعلی

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

11

پارسا، حسام

استادیار

دانشکده علوم ورزش، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

 

12

پوررضی، حسن

استادیار

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

 

13

پورنعمتی، پریسا

استادیار

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

14

پوروقار، محمدجواد

دانشیار

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 

15

تادیبی، وحید

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه رازی

publons

16

ترتیبیان، بختیار

استاد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران ، گروه فیزیولوژی ورزشی

 

17

ثاقب جو، مرضیه

استاد

دانشگاه بیرجند

 

18

جعفری، افشار

دانشیار

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

19

حسینی کاخک، سید علیرضا

سایر

عضو هیات علمی

 

20

حق شناس، روح الله

استادیار

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

21

خالدی، ندا

دانشیار

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

22

دلفان، مریم

استادیار

استادیار دانشگاه

 

23

رجبی، حمید

استاد

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

publons

24

رحمانی، هیوا

مربی

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

25

رحمانی نیا، فرهاد

دانشیار

دانشگاه گیلان

 

26

رضایی، رسول

استادیار

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

27

رنجبر، روح ا..

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

28

ساری صرّاف، وحید

دانشیار

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

 

29

سوری، رحمان

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

30

شیخ الاسلامی وطنی، داریوش

دانشیار

دانشگاه کردستان

 

31

شهیدی، فرشته

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 

32

صالح پور، مجتبی

استادیار

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

 

33

طاهری چادر نشین، حسین

استادیار

دانشگاه بجنورد

 

34

طهماسبی، وریا

استادیار

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

35

علی زاده، رستم

استادیار

استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

publons

36

فیاض میلانی، رعنا

استادیار

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

37

فتحی، ایمان

استادیار

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

 

38

فرامرزی، محمد

استاد

گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

 

39

فشی، محمد

سایر

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

40

فلاح محمدی، ضیا

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

41

مقدسی، مهرزاد

دانشیار

دانشگاه آزاد شیراز

 

42

نعمتی، جواد

استادیار

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

43

نورشاهی، مریم

دانشیار

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

44

وکیلی، جواد

دانشیار

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران