نویسنده = حمید رجبی
تعداد مقالات: 7
1. اثر تمرین تناوبی با شدت بالا در محیط طبیعی و گرم بر سطوح سرمی BDNF

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-12

الناز طاهرای راد؛ حمید رجبی


3. مقایسه تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی بر عملکرد هوازی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1223-1231

فریبرز هوانلو؛ حمید رجبی؛ ناصر عسگر زاده؛ محمد علی بحرینی پور


5. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ حمید رجبی


7. تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی نخبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389

فریبرز هوانلو؛ فریدون ذبیحی؛ حمید رجبی؛ سمانه دامن پاک