دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ عابدین خسروی؛ آمنه بحرینی؛ اباذر شیرازی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 37-46

چکیده
  هدف: اسپکسین پپتید جدیدی است که در تنظیم رفتار تغذیه، وزن، متابولیسم انرژی و برداشت اسیدهای چرب به درون سلول­های چربی نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت­ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح­سرمی­اسپکسین بود. روش­: یازده مرد جوان ­فعال (سن 3.63±24.00 سال، شاخص­­توده­­بدنی 2.00±22.98 کیلوگرم­بر­مترمربع) در این مطالعه شرکت نمودند. ...  بیشتر