تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی سلکتین- ای و شاخص‏های گلبول سفید در بیماران قلبی - عروقی

محمد محمدی ده چشمه

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 129-141

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.129

چکیده
  چکیده  هدف: شاخص های التهابی پیشگویی کننده بیماری­های قلبی عروقی نسبت به پروفایل­های لیپیدی در تشخیص این بیماری­ها از دقت بالایی برخوردار هستند. ارائه الگوی تمرینی مناسب جهت کاهش سطح عوامل التهابی در این بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی سلکتین- ...  بیشتر