نویسنده = یوسف پور دهاقانی، احمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر امتیاز تیراندازی و تحریک‌پذیری قشری نخاعی سربازان

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-29

احمد رضا یوسف پور دهاقانی؛ رضا قراخانلو؛ زهرا رضاسلطانی