دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی و عملکردی پر شدت بر عملکرد جسمانی و حجم استفاده شده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش نشانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235532.1242

سجاد احمدی زاد؛ افشین سراجی؛ دیوید کرنل


مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی عوامل دخیل در هایپرتروفی عضلانی مردان جوان سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48308/joeppa.2024.235785.1256

صادق چراغ بیرجندی؛ مجتبی فرهادپور


بررسی اثر متقابل اتوفاژی و آپوپتوز در بافت قلب رت‌های دیابتی نوع 2 در تعامل با تمرین هوازی و تزریق ویتامین د3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.48308/joeppa.2024.235803.1257

هادی گلپسندی؛ محمد رحمان رحیمی؛ صلاح الدین احمدی


اثر چرخه های متناوب ایسکمی با تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن Murf-1 و آتروژین-1 و قطر تار عضله دوقلو در موشهای دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.48308/joeppa.2024.235584.1250

مجید ذات پرور؛ امین فرزانه حصاری؛ پروین فرزانگی


مقاله مروری

تاثیر الکل بر هایپرتروفی عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی و کاردیومیوپاتی الکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235366.1237

مریم نورشاهی؛ سمیرا رستمی؛ نسترن نظری


نقش پیش آماده سازی ایسکیمیک بر برخی از جنبه های عملکرد ورزشی : یک مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235638.1246

فرشته شهیدی؛ سعید خواجه بهرامی


مقاله پژوهشی

آثارخواب نرمال و منقطع به همراه مکمل یاری حاد کافئین بر برخی شاخص های دستگاه ایمنی و توان بی هوازی مردان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1403

10.48308/joeppa.2024.235866.1259

محمد حسین هاشم زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ پیام سعیدی


علمی - پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی اینترلوکین 6، اینترلوکین 10، فاکتور نکروز توموری آلفا و ترکیب بدن در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235240.1233

سید محسن آوندی؛ روح الله حق شناس؛ حسین پورحبیبی؛ الهام مداح