نویسنده = پژمان معتمدی
تأثیر تمرین هوازی بر محور کلوتو-FGF23 و کلسیمی شدن شریان در زنان یائسه دیابتی نوع ۲

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 27-39

10.52547/joeppa.13.1.27

حمید رجبی؛ محمدرضا افخمی اردکانی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی


مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1391

میثم چاله چاله؛ پژمان معتمدی؛ یاسمینا نجف نیا؛ ابراهیم برارپور؛ مهدی مهدی اسماعیل نژاد دلاور