دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر کم‌خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر

زهرا عباسی؛ فرهاد دریا نوش؛ شهرزاد اصغری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1181-1188

چکیده
  مقدمه: برخی تحقیقات نشان‌دهنده تاثیر کم‌خوابی بر عملکرد ورزشکاران در جنبه‌های مختلف می‌باشد. اما نتایج موجود متفاوت است و همچنین کمتر به تعامل کم‌خوابی با نواخت شبانه روزی توجه کمتری شده‌است. هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر چهار ساعت محرومیت از خواب بر برخی عوامل مرتبط با آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر بود. روش‌شناسی: آزمودنی‌های ...  بیشتر

بررسی رابطه بین آمادگی قلبی تنفسی و نسبت دور کمر به دور لگن با ویژگیهای جسمانی و روانی سندرم پیش قاعدگی در دختران

انسیه شهرجوی حقیقی؛ مریم کوشکی جهرمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدهزمینه: سندرم پیش قاعدگی شامل علائم متعدد آزاردهنده جسمانی و روانی میباشد که در هفته قبل از قاعدگی آغاز میشوند.برخی از پژوهشها، فعالیتهای منظم جسمانی و هوازی را، به عنوان یک شیوه درمانی غیرداروئی برای این سندرم، توصیهمیکنند. در برخی تحقیقات نیز، به اهمیت دارا بودن توده بدنی سالم در جلوگیری از بروز این سندرم اشاره شده است. هدف ...  بیشتر