کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی پرشدت
اثر 8 هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر ترکیب بدن، نیمرخ چربی و حساسیت به انسولین در مردان جوان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1385-1394

یاسر کاظم زاده؛ عبدالعلی بنایی فر؛ حسین شیروانی؛ علی قرائت