کلیدواژه‌ها = سیرتوئین-3
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های 3‌SIRT و 1‌OGG بافت کبد موش های نر

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-127

محمد اسماعیل افضل پور؛ هادی سریر؛ زوفا زنجیریان؛ محسن محمدنیا احمدی؛ الهام قاسمی