نویسنده = ناهید بیژه
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1365-1374

فتانه ملاحسن زاده؛ ناهید بیژه؛ مهتاب معظمی؛ مریم نورشاهی